Obsah

Zájmové spolky

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, případně zájemce o včelařství a včelařské odborníky

Kynologický klub Vítkov - ČO 189

Kynologický klub Vítkov byl založen roku 1993, kdy byl převeden ze Svazarmu na Český kynologický svaz. V současnosti náš kynologický klub sídlí v hezkém areálu na konci města při výjezdu na Budišov nad Budišovkou. Základna má v současné době 20 členů.

Občanské sdružení Zálužné, z.s.

vzniklo dne 30. prosince 2011 jako nezávislá, nezisková organizace, otevřená všem, kdo nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí, všem, kdo mají zájem podílet na činnostech, které mohou osadě Zálužné a jejímu bezprostřednímu okolí přinést mnoho dobrého. Členy a příznivci sdružení se mohou stát nejen místní obyvatelé, majitelé rekreačních objektů, ale také všichni ostatní, komu není Zálužné, Mokřinky, Janské Koupele a okolí lhostejné. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem s námi spolupracovat.

Wi-Fi-Vit Network, z.s.

Spolek pro rozvoj a šíření internetu ve Vítkově a v okolních obcích.