Obsah

Svaz postižených civilizačními chorobami - základní organizace Vítkov

Adresa

Budišovská 262
74901 Vítkov

GPS: 49° 46′ 34.572″N  17° 44′ 50.599″E

Předseda: Marie Kristková

Místopředsedkyně: Daniela Zdráhalová

Kulturní komise: Jan Nahodil

Sociální komise: Dagmar Beranová

Hospodářka: Marie Plavecká


Zástupci naší organizace na OV Opava:

Za SPCCH - Marie Kristková

Za TP (tělesně postižené) - Marie Krausová

Náplň činnosti:
pořádání kulturních a společenských akcí pro členy a zdravotně postižené občany

 

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Vítkově pořádá pro své členy pravidelně třikrát ročně poznávací zájezdy.

 

Ke sportovnímu vyžití využívá organizace vítkovského bowlingu a areálu minigolfu, kde pravidelně pořádá sportovní a vědomostní soutěže. Součástí společného programu jsou také vycházky do okolí a návštěvy divadelních a kulturních představení. K tradičním akcím patří Mikulášské odpoledne.

Pravidelně probíhají návštěvy nemocných členů.

Individuálně navštěvují členové sdružení ozdravné a rekondiční pobyty v České republice i v zahraničí.Vítkovská organizace má k propagaci své činnosti svou vlastní vývěsku ve městě a vede svou kroniku. Místní organizace Vítkov má 101 členů – 73 žen a 28 mužů.

9. října jsme oslavili 25. výročí založení Svazu postižených civilizačními chorobami (dále jen SPCCH) ve Vítkově. Sešli jsme se ve školní jídelně Základní školy a gymnázia ve Vítkově, abychom si připomněli založení našeho nynějšího spolku - SPCCH. Naše pozvání přijalo více než 100 členů a 6 hostů – zavítali mezi nás zástupci našeho města - místostarostka Lenka Sonnková a vedoucí odboru sociálních věcí Hana Klapetková, zástupkyně okresního výboru Svazu tělesně postižených v ČR Anna Kravarová a předsedkyně okresního výboru SPCCH Marie Illíková. Rádi jsme přivítali i předsedkyni STP z Budišova nad Budišovkou Ilonu Matýskovou. 

Zástupkyně Vítkova předaly ocenění z Centra služeb SPCCH z Prahy těmto našim členům: Libuši Kamasové, Marii Krausové, Františce Mikulenkové a Janu Nahodilovi - všem za dlouholetou aktivní činnost a propagaci SPCCH. Dalších 11 členů bylo oceněno za aktivní činnost ve výboru SPCCH okresním výborem SPCCH Opava.

Paní místostarostka předala všem oceněným vstupenky na divadelní představení. Poté zpestřily naši akci svým vystoupením vítkovské mažoretky pod vedením Marie Potočárové. 

Všichni hosté nám popřáli hodně energie a chuti do další práce, která je opravdu záslužná. Potěšil nás i dopis starosty města Pavla Smolky a místostarosty Oldřicha Hušky, kteří nám takto vyjádřili podporu, neboť se nemohli naší akce z pracovních důvodů zúčastnit. 

 

Z historie našeho spolku:
V roce 1951 byl ve Vítkově založen svaz invalidů, který fungoval až do roku 1990, poté jeho členové přešli pod základní organizaci zdravotně postižených jako smíšená organizace skládající se ze 4 skupin, a to z nevidomých a slabozrakých, tělesně postižených, postižených civilizačními chorobami a sluchově postižených. Zakládajícím členem a posléze předsedou svazu invalidů byl pan Rudolf Lhotský.

Prvním předsedou smíšené organizace zdravotně postižených se stal pan Josef Němeček. Tato smíšená organizace se časem stala svazem postižených civilizačními chorobami a klubu tělesně postižených. Takto funguje organizace dosud. 

Všichni zúčastnění mohli nahlédnout do přehledně vedených kronik, a to jak svazu invalidů, tak kroniky SPCCH, kterou nyní vedou manželé Krausovi. Po malém občerstvení se rozjela volná zábava, tančilo se za doprovodu hudební skupiny TOMMIDI. Besedovali jsme a samozřejmě diskutovali především o dalších akcích našeho spolku.