Obsah

Kronika města Vítkova

 

Kronikářka města: Mgr. Dáša Dušková
 
 
Zasílání podkladů do kroniky je možné během celého roku, nejlépe elektronicky ve wordu. Za kalendářní rok vždy do konce února následujícího roku.
 
Fotografie do fotonihy Vítkova sbírá letopisecká komise během ledna následujícího roku.
 
Všechny materiály je možno zasílat přímo na výše uvedenou adresu, popř. předat na Oddělení kultury MÚ Vítkov.