Obsah

Vítkovský zpravodaj

Vítkovský zpravodaj je vydáván Městem Vítkov. Vychází vždy začátkem každého měsíce v nákladu 500 ks. Prodejní cena Vítkovského zpravodaje je 6 Kč. Zpravodaj je možno si objednat i v elektronické podobě. Více informací na tel. čísle 556 312 256.

 

Kontakt:
Městský úřad Vítkov
oddělení kultury
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

tel. 556 312 256 
fax 556 312 255
email: dusek@vitkov.info

Příspěvky jsou přijímány vždy do 18. - 20. dne v předchozím měsíci. Přesné datum uzávěrky se může vzhledem k víkendům a svátkům měnit a proto je vždy uvedeno v posledním čísle na zadní straně nebo v harmonogramu.

Příspěvky můžete zaslat poštou na výše uvedenou adresu, nebo je podat na podatelně MěÚ, případně zaslat na email. Příspěvky jsou přijímány na jakémkoliv nosiči dat v běžných formátech (doc, pdf, rtf, txt, jpg, bmp, tiff apod.).

 

Seznam prodejen, kde je možno si Vítkovský zpravodaj zakoupit:

  • Informační centrum Městského úřadu Vítkov

  • Tempo, o.d., prodejna náměstí Jana Zajíce, Vítkov

  • Trafika, p. Folovská, náměstí Jana Zajíce, Vítkov

  • Potraviny Klokočov, p. Vysloužilová, Klokočov

  • Fotoateliér David, Opavská ulice, Vítkov

  • Knihovna Vítkov

 

Uzávěrka

Aktuální číslo

Vítkovský zpravodaj 1/2018

Zpravodaj ke stažení

04.01.2018

Vítkovský zpravodaj 1 / 2018

Stáhnout Zpravodaj ke stažení

05.12.2017

Vítkovský zpravodaj 12 / 2017

Stáhnout Zpravodaj ke stažení

03.11.2017

Vítkovský zpravodaj 11 / 2017

Stáhnout Zpravodaj ke stažení

03.11.2017

Vítkovský zpravodaj 10 / 2017

Stáhnout Zpravodaj ke stažení

04.09.2017

Vítkovský zpravodaj 9 / 2017

Stáhnout Zpravodaj ke stažení