Obsah

Podávání inzerce pro Vítkovský zpravodaj


1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování životní situace
Inzerce ve Vítkovském zpravodaji


4. Základní informace k životní situaci
Podání komerční inzerce pro otištění v měsíčníku města

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Fyzická osob starší 18 let.
  • Právnická osoba
  • Orgány státní správy
  • Organizace, spolky, politické strany a sdružení, ústavy, úřady a školy

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan (nebo organizace), který splňuje podmínky bodu 3 navštíví Městský úřad Vítkov, oddělení kultury, nebo jej kontaktuje telefonicky či elektronickou poštou. Město Vítkov si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv inzerát. Dále si Město Vítkov vyhrazuje právo po domluvě s inzerujícím upravit stylizaci a grafickou stránku inzerátu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Zájemci o podání inzerce ve Vítkovském zpravodaji musí kontaktovat pracovníka oddělení kultury, Jana Duška:

  • osobně v úřední dny, pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv.č. 312
  • telefonicky na čísle 556 312 256
  • e-mailem na adrese dusek@vitkov.info

 

8. Na kterém instituci životní situaci řešit
Přímo v budově Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv.č. 312

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S pracovníkem oddělení kultury v budově městského úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání inzerátu je třeba dodat:

  • hotový inzerát v písemné formě nebo na technickém nosiči dat, příp. po domluvě elektronickou poštou
  • návrh inzerátu (obsah) v písemné formě nebo na technickém nosiči dat, příp. po domluvě elektronickou poštou
  • v případě platby úhrady inzerce formou vystavení faktury přesnou fakturační adresu

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání inzerce do Vítkovského zpravodaje je třeba vyplnit objednávku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Ceník inzerce ve Vítkovském zpravodaji schválený Radou města Vítkova:
viz Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje
Úhradu inzerce je možno provést v pokladně Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v přízemí nebo po domluvě je možné vystavit fakturu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Inzerci je třeba podat do 20. dne v předchozím měsíci. Při podávání inzerce do lednového čísla je třeba podat inzerát do 15. prosince. Inzeráty podané v termínu budou otištěny v nejbližším výtisku, který vychází v 1. týdnu v měsíci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Přispívatel zanechá na sebe kontakt pro případ změn, úprav či vyřazení inzerátu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Inzerát lze podat na základě domluvy elektronickou poštou na adresu: dusek@vitkov.info

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy
Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude příspěvek otisknut.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
oddělení kultury MěÚ Vítkov

26. Kontaktní osoba
Jan Dušek

27. Popis je zpracován podle právního vztahu ke dni
1.8.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.10.2011


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace