Obsah

Podávání příspěvků pro Vítkovský zpravodaj


1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování životní situace
Příspěvek do Vítkovského zpravodaje


4. Základní informace k životní situaci
Podání příspěvku – nekomerčního oznámení pro otištění v měsíčníku města


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Fyzická osoba
  • Právnická osoba
  • Orgány státní správy
  • Organizace, spolky, politické strany a sdružení, ústavy, úřady a školy

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan (nebo organizace), který splňuje podmínky bodu 3 navštíví Městský úřad Vítkov, oddělení kultury, nebo jej kontaktuje telefonicky či elektronickou poštou. Město Vítkov si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek. Dále si Město Vítkov vyhrazuje právo po domluvě s inzerujícím upravit rozsah, stylizaci a grafickou stránku příspěvku. Město Vítkov nepřiznává žádný honorář za poskytnuté příspěvky ani jinou náhradu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Zájemci o podání inzerce ve Vítkovském zpravodaji musí kontaktovat pracovníka oddělení kultury, Jana Duška:

  • osobně v úřední dny, pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv.č. 312
  • telefonicky na čísle 556 312 256
  • e-mailem na adrese dusek@vitkov.info

 

8. Na kterém instituci životní situaci řešit
Přímo v budově Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv.č. 312

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S pracovníkem oddělení kultury v budově městského úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání inzerátu je třeba dodat hotový příspěvek v písemné formě nebo na technickém nosiči dat, příp. po domluvě elektronickou poštou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání inzerce do Vítkovského zpravodaje nejsou vyžadovány zvláštní tiskopisy či formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Příspěvky a nekomerční oznámení jsou osvobozeny od poplatku - viz Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Příspěvek je třeba podat do 18. - 20. dne v předchozím měsíci (přesné datum je uvedeno vždy v posledním čísle). Při podávání příspěvku do lednového čísla je třeba podat inzerát do 15. prosince. Inzeráty podané v termínu budou otištěny v nejbližším výtisku, který vychází v 1. týdnu v měsíci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Přispívatel zanechá na sebe kontakt pro případ změn, úprav či vyřazení příspěvku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Inzerát lze podat na základě domluvy elektronickou poštou na adresu: dusek@vitkov.info

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy
Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude příspěvek otisknut.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdorojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

oddělení kultury MěÚ Vítkov

26. Kontaktní osoba
Jan Dušek

27. Popis je zpracován podle právního vztahu ke dni
1.8.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován
20.10.2011

29. Datum konce platnosti popisu
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace