Obsah

Kampaně 

Zprávy

7. dubna 2017 – Světový Den zdraví

7. duben je Světovou zdravotnickou organizací prohlášen dnem Světového dne zdraví. Každoročně je vybráno jedno téma, kterému se Den zdraví věnuje. celý text

Zdravá města | 2. 11. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

8. dubna 2017 – Ukliďme Česko

Naše město se do této kampaně zapojí v roce 2017 již potřetí. celý text

Zdravá města | 2. 11. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

22. dubna 2017 – Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. celý text

Zdravá města | 2. 11. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

30. května 2017 – 5. června 2017 – Evropský týden udržitelného rozvoje

Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které se udržitelnému rozvoji věnují. celý text

Zdravá města | 2. 11. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

31. května 2017 – Den bez tabáku

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. celý text

Zdravá města | 2. 11. 2016 | Autor: Daniela Olbertová