Obsah

Pocitová mapa Vítkova u Opavy

 

Pocitová mapa - školní fórum 2017

Mapa vznikla v rámci Školního fóra, kde žáci ZŠaG měli možnost vyjádřit svůj názor na bezpečnost, kulturní vyžití nebo množství zeleně ve městě.   

Na odkaze: http://pocitovamapa.nszm.cz/zs-vitkov-2017/nahled jsou pak výsledky k přímému náhledu. Tento odkaz lze sdílet libovolně - jsou ke stažení reporty a mapy hotspotů.

 

O pocitové mapě ...

Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí. Mentální mapování lze popsat jako metodu reprezentující především „volnou kresbu“ podle paměti1. Výsledná „mapa“ obsahuje hlavní prvky, které si komunita sama určí, a jsou pro ni proto důležité.

Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jej využili již například ve Vodňanech (Pocitová mapa Afrodity Vodňanské2 byl dlouhodobý projekt občanského sdružení Vodňany žijou, kterého se v roce 2010 zúčastnili žáci všech sedmi vodňanských škol), v Jihlavě (v rámci předvolební kampaně použilo pocitové mapy sdružení Fórum Jihlava3) či Říčanech (tvorba pocitové mapy probíhala v roce 2015 v rámci akce Fórum Zdravého města a účastníci do mapy podle svých pocitů přiřazovali místům vlastnosti týkající se kvality života ve městě).

Z českých výzkumníků se pocitovým mapám věnují především v Olomouci, na Katedře rozvojových studií, kde je realizován projekt www.PocitoveMapy.cz

 

Průběh mapování ve Vítkově

Podobně jako u výše zmíněných Říčan i ve Vítkově tvorba pocitové mapy probíhala v rámci akce Fórum Zdravého města (10. 5. 2016). Sběr dat probíhal i po skončení FZM formou online mapování. Na workshopu měli hosté k dispozici mapu města a jeho okolí v měřítku 1:10 000 (formát A1), která sloužila jako podklad pro tvorbu pocitové mapy. Na mapu zapojení účastníci zaznačovali pocity vztahující se k určitému místu pomocí špendlíků šesti různých barev. Barvy reprezentovaly tyto „pocity“:

 

Barva špendlíku

znamená… ve Vítkově u Opavy

  Zde je společenský život - místa pro aktivní trávení času (kultura, sport, vzdělávání)
  Zde je zanedbané prostředí – zeleň a architektura
  Zde je příjemné prostředí, zeleň a architektura – toto místo ve městě mám rád/a
  Zde se cítím bezpečně
  Zde je neklid a nebezpečí
  Zde je špatná dopravní situace (auto, kolo, chodci)


Tím, že účastníci využívali při práci špendlíky, zaznačili v mapě vždy bod, kterému byl přiřazen určitý pocit.
 

Zde se cítím bezpečně

Zde je neklid a nebezpečí

Zde je příjemné prostředí

Zde je špatná dopravní situace

Zde je společenský život

Zde je zanedbané prostředí

 

Kompletní výsledky (původní data) jsou k nahlédnutí a ke stažení v mapových podobách na stránkách pocitové mapy - http://pocitovamapa.nszm.cz/vitkov-2016//nahled. Občané byli ve svých hodnoceních spíše kritičtí. Nejvíce záznamů se objevuje u otázky na špatnou dopravní situaci (53 záznamů) a na neklid a nebezpečí (47 záznamů). Nejméně jich je naopak u otázek kde se občané cítí bezpečně a kde je zanedbané prostředí (obě mají 19 záznamů).

Autor: Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Kontakt: Jiri.Panek@upol.cz
Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Tento výstup byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP ČR