Obsah

Veřejné fórum

Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti.

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá

formou tématických stolů (doprava, životní prostředí, kultura, sociální oblast ap.). Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ ("10P").


Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání Radě a následně i Zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu.

 

Zprávy

Zápis z Fóra zdravého města + video

Veřejné projednání (Fórum Zdravého města Vítkova) proběhlo 11. května 2017 v kulturním domě. celý text

Zdravá města | 15. 5. 2017 | Autor: Daniela Olbertová

Pozvánka na veřejné fórum 2017

TOP 10 - 10 problémů - 10 příležitostí - 10 nových změn celý text

Zdravá města | 10. 5. 2017 | Autor: Daniela Olbertová

Výsledky veřejného fóra zdravých měst


Zdravá města | 12. 9. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

Fórum Zdravého města se vydařilo

Děkujeme vám všem, kteří jste včera přispěli svými návrhy, podněty a nápady ke zlepšení života ve městě. celý text

Zdravá města | 11. 5. 2016 | Autor: Daniela Olbertová

TOP 10 = 10 problémů = 10 příležitostí = 10 nových změn

Řešení problémů a realizace dobrých nápadů je věc společná – dejte jasný signál zastupitelstvu města! celý text

Zdravá města | 5. 5. 2016 | Autor: Daniela Olbertová