Obsah

Koncese na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“

Typ: ostatní
-

Dne 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), která rozšířila stávající koncesovanou živnost „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, kterou je možno vydat pouze v částečném rozsahu, tedy pouze pro „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin).

Účelem této novely je získat přehled o prodejcích lihu a lihovin v souvislosti s proběhlou metanolovou aférou. Pro získání této koncese není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba mít provozovnu.

 

Informace pro žadatele (podnikatele, který je oprávněn prodávat tyto komodity)

Dne 1. prosince 2013 nabyl účinnosti zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lihu“), který mimo jiné definuje konečný prodej lihu dle § 8 zákona o lihu následovně: „Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.“. Týká se to tedy všech distributorů a prodejců lihu a lihovin, ať již ve velkoobchodě nebo v maloobchodě, a taktéž provozovatelů barů, restaurací a dalších podobných zařízení.

Každý kdo prodává líh a nevlastní koncesi v částečném rozsahu na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, která je zpoplatněna (1 000,- Kč pokud se jedná o první živnost, 500,- Kč pokud podnikatel vlastní již jiné živnostenské oprávnění), se od 1. prosince 2013 dopouští neoprávněného podnikání.

 

Definice toho, co se považuje za kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný.

Konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu.

Lihovina = alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě, mající určité organoleptické vlastnosti, o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových, vyrobený:

a)     buď přímo:

  • destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo
  • macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo
  • přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám,

b)    nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:

  • s jinými lihovinami, nebo
  • s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo
  • s jinými alkoholickými nápoji, nebo
  • s nápoji.


Vytvořeno: 5. 3. 2014
Poslední aktualizace: 5. 3. 2014 00:00