Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Vrbové

Partnerské město Vrbové - Slovensko

Vrbové

 

Geografické údaje

Mesto Vrbové se nachází na západním Slovensku. Leží severozápadně od lázeňského města Piešťany. Je situované na rozhraní Trnavské roviny a Malých Karpat. Město spadá pod okres Piešťany a Trnavský kraj. 

Počet obyvatel: 6190

Rozloha:  1396,66 ha

Nadmořská výška: 186 m n. m.

Poloha:

48°37´ severní šířky

17°44´ východní délky

Web: www.vrbove.sk

 

Mesto Vrbové leží 10 km západne od Piešťan na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvý raz uvádza už ako mestečko. Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v r. 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia. Až do konca 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle.

Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38-metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton „slovenská Pisa“. Postavili ju v rokoch 1832 – 1835. Jej odklon od zvislej osi činí 99 cm. Farský kostol sv. Martina je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta, písomne doloženou už v prvej polovici 14. storočia. Modernú stavebnú dominantu mesta tvorí kostol, dokončený v roku 1997, ktorý je jedným z najväčších chrámov zasvätených sv. Gorazdovi, prvému svätcovi-Slovákovi. Evanjelický a. v. kostol bol postavený v roku 1929 na mieste tolerančného kostola. Synagóga z roku 1883, ktorá vyniká orientálnym maurským štýlom a židovský cintorín, sú pamiatkami na kedysi početnú a vplyvnú židovskú komunitu v mestečku. Za mestom sa nachádza kaplnka sv. Rocha, pripomínajúca epidémiu cholery z roku 1831, keď vo Vrbovom zomrel každý piaty-šiesty obyvateľ. Šľachtická kúria, v ktorej sa narodil gróf Móric Beňovský pochádza z druhej polovice 17. storočia. Na 1. poschodí je umiestnená historická expozícia. V centre mesta sa nachádza umelecky a historicky cenná socha Piety z 18. storočia. Z celej plejády významných rodákov obzvlášť vynikajú: Ján Baltazár Magin (1681 – 1735), autor prvej tlačou vydanej obrany Slovákov a Móric Beňovský (1746 – 1786), spisovateľ a kráľ Madagaskaru.

 


 

Smlouva o vzájemné spolupráci s městem Vrbové


Město Vítkov
zastoupeno Ing. Pavlem Smolkou, starostou města, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870

a
Město Vrbové

zastoupeno PaedDr. Ivanem Borovským, primátorem města, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, IČ 00313190


Města na základě předchozích přípravných jednání uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci


I.
Předmět spolupráce a způsob jejího financování

Města se dohodla na tomto předmětu spolupráce a způsobu jejího financování:
Příprava společných projektů především v oblastech:

  • volnočasových aktivit občanů měst
  • školství, mládeže a sportu
  • kultury a společenských akcí
  • péče o památky, uchovávání a posilování kulturních a společenských tradic
  • podpora ekologických aktivit
  • podpora a rozvoj cestovního ruchu
  • investiční akce
  • výměna zkušeností z oblasti státní správy, samosprávy, podnikatelských možností, způsobu a podmínek podnikání

Projekty budou financovány z rozpočtů měst, individuálně nebo ze společně získaných finančních prostředků z jiných zdrojů (např. dotace a granty pro přeshraniční spolupráci, příspěvky nadačních fondů, příspěvky sponzorů apod.).

Způsob a míra financování konkrétních projektů jednotlivými stranami budou dohodnuty vždy předem.

 

II.
Orgány a způsob jejich ustavování

Smluvní strany ve věcech vzájemné spolupráce zastupují starosta Města Vítkova a primátor Města Vrbového nebo osoby jimi pověřené.

Výkon spolupráce organizačně zajišťuje na české straně odbor služeb, oddělení kultury; na slovenské straně útvar kultury.

 

III.
Všeobecná ustanovení

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna pouze na základ písemných vzestupně číslovaných a oboustranně schválených dodatků.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 84, odst. 2, písm. p) a § 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Zastupitelstvo Města Vrbového rozhodlo o schválení smlouvy svým usnesením číslo 105 / VII / 2008 ze dne 24.07.2008

Zastupitelstvo Města Vítkova rozhodlo o schválení smlouvy svým usnesením číslo 926/ 13 ze dne 03.09.2008

 

Ve Vrbovém dne 17.10.2008
Ve Vítkově dne 17.10.2008

PaedDr. Ivan Borovský, v.r.
primátor města

Ing. Pavel Smolka, v.r.
starosta města

 

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4
5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24 25 26
27 28
29
30
1 2
3
4 5

Aktuální teplota

21.4.2024 06:04

Aktuální teplota:

0.4 °C

Vlhkost:

92.8 %

Rosný bod:

-0.5 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov