Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Jednací řád pracovních skupin

Kdo svolává a organizuje setkání pracovních skupin

Setkání pracovních skupin svolává koordinátor komunitního plánování města Vítkova (dále jen koordinátor) na základě požadavku vedoucího dané skupiny.

Pracovní skupina je ze své činnosti odpovědna řídící skupině města Vítkova, které předkládá výstupy ze své činnosti.

Vedoucí skupiny řídí průběh jednání, zabezpečuje dodržování programu a vyhlašuje výsledek hlasování skupiny.

Ve všech případech, kdy není vedoucí skupiny přítomen, zastává tuto činnost jeho zástupce.

Vedoucího skupiny a jeho zástupce si volí členové dané skupiny sami.

Vedoucí pracovní skupiny i jeho zástupce, mohou kdykoli oznámit rezignaci na svou funkci. Své rozhodnutí oznamují své pracovní skupině a také skupině řídící.

Jak často se jednání skupin uskutečňuje

Skupiny se scházejí minimálně 1x za tři měsíce. Termín dalšího jednání je vždy na konci jednání stanoven. Rozhodnutí o termínech setkání má každá skupina ve své režii dle daných pravidel pro rozhodování.

Pozvánku s programem případně materiály k projednání zasílá koordinátor všem členům skupiny (případně hostům), a to nejpozději 5 dní před jednáním skupiny. Členové skupiny potvrdí svou účast koordinátorovi nejpozději 2 dny před jednáním.

Termín jednání skupin a následně zápis budou zveřejněny na webových stránkách města.

Práva a povinnosti členů skupiny

Členové skupin se účastní všech jednání osobně.

Účast na jednání skupin je povinná.

Ve výjimečných případech za sebe může člen skupiny poslat náhradníka. Náhradník je pouze jedna konkrétní osoba za každého člena skupiny pro konkrétní jednání, kterých se nemůže člen skupiny účastnit. Náhradník člena skupiny nemá stejná hlasovací práva a kompetence jako osoba, kterou na jednání zastupuje.

Jestliže se člen skupiny bez omluvy (písemné či slovní) nedostaví, ani nepošle svého zástupce, je o tomto upozorněn. Při druhém takovém upozornění může být ze skupiny vyloučen. O zrušení členství rozhodují členové skupiny, jíž je členem. Vedoucí skupiny návrh předloží řídící a realizační skupině, která rozhodne, zda bude členství zrušeno.

Kdo je členem skupiny a jak se lze stát novým členem skupiny

Členové skupiny jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, dobrovolníci, či občané obce a jejích příměstských částí zajímající se o proces komunitního plánování.

Na návrh pracovní skupiny nové členy jmenuje řídící a realizační skupina.

O odvolání člena pracovní skupiny rozhoduje řídící a realizační skupina a to buď na základě oznámení koordinátorovi členem samotným, nebo na základě odůvodněných žádostí ostatních členů dané pracovní skupiny.

Kdo další se může účastnit jednání skupin

Jednání pracovních skupin je veřejné. Každý občan ČR, který má zájem účastnit se setkání pracovní skupiny, se musí dopředu 3 dny před jednáním nahlásit koordinátorovi. Tento účastník však nemá hlasovací právo. Jeho hlas je brán jako hlas poradní.

Zápis z jednání skupin

Z každého jednání skupiny je pořizován zápis. Za tento zápis je odpovědná osoba, kterou zvolí vedoucí skupiny na základě domluvy ve skupině.

Zápis z jednání předá zvolený pracovník, zodpovědný za jeho zhotovení, písemně koordinátorovi a vedoucímu pracovní skupiny do 7 dní od jeho konání. Koordinátor zajistí jeho zveřejnění na webových stránkách města a originál zápisu uschová.

Součástí zápisu je datum a místo setkání pracovní skupiny, prezenční listina přítomných
i omluvených členů pracovní skupiny, program a průběh jednání.

Výstupy z jednání, plnění úkolů a cíle

Výstupy z jednání slouží jako kroky směřující k plnění cílů stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova.

Jak řešíme rozdílné názory a sporné otázky na jednání

V případě výskytu rozdílných názorů a sporných otázek ve skupině, je snaha každý názor a otázku rozebrat a v potaz se berou veškeré namítnuté argumenty, které na skupině zazní. Na základě této debaty se skupina rozhodne, jakým směrem se bude ubírat.

Rozhodování

Při rozhodování se přijímá dohoda. Pokud nedojde k dohodě, hlasuje se. Pro účinnost rozhodnutí musí být přítomen vedoucí skupiny, či jeho zástupce a nadpoloviční většina členů skupiny. Není - li přítomen dostačující počet členů, rozhoduje se znovu při dalším setkání skupiny, kdy bude dostačující počet členů přítomen. Pokud ani tehdy není  rozhodnuto, rozhodne řídicí a realizační skupina.

Koordinátor se hlasování neúčastní.

Kam se může obrátit člen skupiny se stížností na jevy související s činností skupiny

Se stížností na činnost skupiny se může člen obrátit na koordinátora nebo na vedoucího skupiny. Nedojde - li takto k vyřešení situace, může se člen obrátit na řídící skupinu.

Změny v jednacím řádu

Změnu v jednacím řádu může iniciovat jakýkoli člen skupiny, který změnu navrhne na jednání skupiny. Změnu musí odsouhlasit pracovní skupina. Vedoucí skupiny předkládá tuto změnu k projednání řídící a realizační skupině.

O změně v jednacím řádu musí být rozhodnuto řídící a realizační skupinou.

Tento jednací řád byl projednán pracovními skupinami a nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení řídící a realizační skupinou. Jednací řád byl schválen řídící a realizační skupinou dne 06.03.2017

Jednací řád byl schválen Radou města Vítkova dne 4. 4. 2017 usnesením č. 1761/45.

Tento Jednací řád ruší Jednací řád pracovních skupin KPSS schválený Radou města Vítkova usnesením č. 399/12 dne 19.05.2015.

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:445
TÝDEN:7213
CELKEM:2988884

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 11:05

Aktuální teplota:

20.5 °C

Vlhkost:

58.7 %

Rosný bod:

12.2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov