Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Sazebníky úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2024

Sazebník úhrad nákladů se vydává v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sazebník výše úhrad

a) cena fotokopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4 (text)

jednostranná kopie

1,29 Kč

 

 

oboustranná kopie

2,58 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

2,03 Kč

 

 

oboustranná kopie

4,06 Kč

barevná

formát A4 (text)

jednostranná kopie

4,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

8,34 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

7,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

14,34 Kč

 
Cena formátu A3 je vždy dvojnásobná.
b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD nebo DVD disk 12 Kč
c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 275,75 Kč za každou ukončenou hodinu (hodinová sazba je stanovena podle Metodického doporučení č.2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
e) v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat haléřovou hodnotu, pak se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč;
pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024                                          

Rada města Vítkova schválila usnesením č.816/20 ze 7. prosince 2023

 


Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2024

 

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši a typy úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se úhrady vybírají.
 2. Úhrady nákladů uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou příjmem města Vítkova.

 

Čl. II

Podmínky vybírání úhrad

Pro hrazení nákladů spojených se zpřístupněním informací platí následující pravidla:

 1. pokud náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku 100,- Kč budou informace zpřístupněny bezplatně,
 2. pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou vyšší než 300,- Kč bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
 3. pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,
 4. úhradu, zálohu i doplatek je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet Města Vítkova a to nejpozději při předání informací žadateli; výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku,
 5. bude-li zaplacená částka podle odst. 4 tohoto článku vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně městského úřadu Vítkov, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

 

Čl. III

Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 1. pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 2. pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 4. poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 5. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Při stanovení výše úhrady těchto nákladů se vždy vychází ze sazeb stanovených Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávaným radou města na příslušný kalendářní rok.

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024

Rada města Vítkova schválila usnesením č.817/20 ze 7. prosince 2023


 

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR na účetní období 2024

 

Sazebník úhrad nákladů se vydává v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Sazebník výše úhrad

a) cena fotokopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4 (text)

jednostranná kopie

1,29 Kč

 

 

oboustranná kopie

2,58 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

2,03 Kč

 

 

oboustranná kopie

4,06 Kč

barevná

formát A4 (text)

jednostranná kopie

4,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

8,34 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

7,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

14,34 Kč

 
Cena formátu A3 je vždy dvojnásobná.
 
b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD nebo DVD disk 12 Kč
c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. ve výši 275,75 Kč za každou ukončenou hodinu (hodinová sazba je stanovena podle Metodického doporučení č. 2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
e) v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat haléřovou hodnotu, pak se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů
Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024

Rada města Vítkova schválila usnesením č.818/20 ze 7. prosince 2023

 

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:811
TÝDEN:811
CELKEM:2990215

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

27.5.2024 13:05

Aktuální teplota:

25.0 °C

Vlhkost:

48.2 %

Rosný bod:

13.2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov