Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Vítkov

Územní plán města Vítkova

„Územní studie Vítkov – sever“

MěÚ Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil z vlastního podnětu v souladu  s ustanovením § 30 stavebního zákona územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v severní části města Vítkova pod názvem „Územní studie Vítkov – sever“, propojení ulic Těchanovická – Polní.

Dne 23.2.2018 dle ustanovení § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího využití a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stává územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území.

Na základě prověření využitelnosti došlo ke změně územní studie obsahující upřesnění podmínek zásad využití území a úpravy stavební čáry pozemků č. 1 a č. 2. Pořizovatel schválil dne 25.9.2020 možnost využití změny „Územní studie Vítkov – sever“ jako podkladu pro další rozhodování v území.

ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem města Vítkova na 29. zasedání konaném dne 16.7.2014 usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2014 nabylo účinnosti dnem 1.8.2014.

Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU. 

Loga povinné publicity

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Změna č. 1 územního plánu města Vítkova 

Právní stav územního plánu Vítkov po Změně č. 1

Pro město Vítkov - lokalitu Skřivánčí pole a lokalitu Budišovská ulice, byl zpracován regulační plán. Ten byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 384/17 dne 29. května 2000. Závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou města č. 25/2000. V roce 2001 a 2002 proběhlo projednávání Změny č. 1 regulačního plánu, tato byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova usnesením č.1092/37 dne 23.října 2002. Závazná část o užívání regulačního plánu vydaná Obecně závaznou vyhláškou č.4/2002 se nachází rovněž v části „Právní předpisy“.

„Změna č. 2 regulačního plánu Vítkov – lokalita Skřivánčí pole, Budišovská ulice“, kterou se regulační plán ruší

Změna č. 2 územního plánu Vítkova

Úplné znění územního plánu Vítkova po Změně č. 1 a č. 2

„Územní studie – NA LETNÍM KOPCI“

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pořizovatel územně plánovacích podkladů, pořídil na základě uložení pořízení územní studie v územně plánovací dokumentaci, v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona, územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v rodinných domech v západní části města Vítkova pod názvem „Územní studie – NA LETNÍM KOPCI“

Dne 8.11.2021 dle ustanovení § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího využití a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stává územně plánovacím podkladem pro další rozhodování v území.

Změna č. 3 územního plánu Vítkova

Změna č. 3 územního plánu Vítkova byla schválena zastupitelstvem města Vítkova dne 15. 6. 2022 usnesením č. 1480/26. Opatření obecné povahy č. 01/2022 nabylo účinnosti dnem 3. 8. 2022.

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1, č. 2 a č. 3

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:203
TÝDEN:5554
CELKEM:2952301

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4
5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24 25 26
27 28
29
30
1 2
3
4 5

Aktuální teplota

21.4.2024 08:04

Aktuální teplota:

0.9 °C

Vlhkost:

90.6 %

Rosný bod:

-0.4 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov