Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Městská policie Vítkov

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov

Tel: 556 312 277, 556 312 278

Mobil: 603 262 069

E-mail: mestska.policie@vitkov.info

 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. 1992.

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

 

Činnost MP vychází ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků nebo jiných zvláštních zákonů a právních předpisů Města Vítkova.

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.

Uložením pokuty příkazem na místě může Městská policie projednat přestupek:

  • jehož projednávání je v působnosti obce
  • proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu
  • proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením
  • všechny přestupky, k jejichž projednání je Městská policie oprávněna podle zvláštních zákonů

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2.500,-Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

 

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů veřejné moci z jejich informačních systémů poskytnutí údajů, které jsou potřebné pro její činnost.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště). Dokumentace každého použití údajů, poskytnutých od příslušných orgánů veřejné moci, se uchovává po dobu nejdéle 3 let.

 

Kontakty

Služebna MP: +420 556 312 277 Vedoucí strážník MP: +420 556 312 278 Mobil: +420 603 262 069 E-mail: mestska.policie@vitkov.info

Osoby

Roman Mišáček

vedoucí strážník městské policie

Michal Broža

zástupce vedoucího strážníka městské policie

Maxmilián Blaheta

strážník městské policie

Daniel Moravec

strážník městské policie

Miloš Onderka

strážník městské policie

Radek Peter

strážník městské policie

Bc. Jan Stromský

strážník městské policie

Bc. Lukáš Tichý

strážník městské policie

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:121
TÝDEN:4680
CELKEM:2914639

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28 29 1
2 3
4
5
6 7
8
9 10
11
12
13 14 15
16 17
18
19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30 31

Aktuální teplota

2.3.2024 05:14

Aktuální teplota:

4 °C

Vlhkost:

94,5 %

Rosný bod:

3,2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov