Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Oddělení vnějších vztahů a propagace

1. Postavení a základní úloha oddělení

Součástí odboru služeb je oddělení vnějších vztahů a propagace, které zabezpečuje úkoly v oblasti vnějších vztahů a prezentace města. Základní činností je zajištění:

 • rozvoje cestovního ruchu na Vítkovsku a propagace turistických cílů a atraktivit Vítkovska,
 • vydávání místního tisku a další publikační činnosti,
 • správy webových stránek města,
 • správy dalších komunikačních kanálů města (sociální sítě, městský a mobilní rozhlas a další),
 • provozu a služeb poskytovaných knihovnou,
 • provozu informačního centra,
 • přípravy a realizace vzdělávacích, osvětových akcí a kampaní,
 • rozvoje mezinárodní spolupráce a příprava a realizace společných aktivit,
 • koordinace činností a aktivit Zdravého města a místní Agendy 21,
 • strategického plánování a práce se strategickými dokumenty,
 • participace města, 
 • provozu a služeb Senior Pointu,
 • vedení kronik a spolupráce s kronikářem města.

 

2. Členění oddělení

 • úsek knihovnických služeb
 • úsek tvorby a údržby webových stránek
 • úsek komunikace a propagace města navenek – Vítkovský zpravodaj, městský rozhlas, mobilní rozhlas, sociální sítě…
 • úsek vedení úřední desky
 • úsek zajišťování osvětových, vzdělávacích akcí a kampaní, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných v rámci akcí oddělení vnějších vztahů a propagace (knihovna, informační centrum, Senior Point, Zdravé město a MA21)
 • úsek propagace města a rozvoj cestovního ruchu, provoz informačního centra
 • úsek vedení kronik
 • úsek mezinárodní spolupráce a spolupráce partnerských měst
 • úsek Zdravého města a místní Agendy 21
 • úsek strategického plánování

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek knihovnických služeb

 1. provozuje městskou knihovnu včetně jejích poboček v místní části Klokočov a mobilní knihovnu;

 2. zajišťuje výkon regionálních funkcí pro knihovny na Vítkovsku v rozsahu dle výše získaných dotací na tuto činnost;

 3. zabezpečuje vzdělávací akce a metodickou pomoc okolním knihovnám;

 4. připravuje akce podporující čtenářství;

 5. připravuje a realizuje kulturní, společenské, vzdělávací a osvětové akce jako doplňkový program nabídky městské knihovny.

 

úsek tvorby a údržby webových stránek

 1. spravuje webové stránky města.

 

úsek komunikace propagace města navenek – Vítkovský zpravodaj, městský rozhlas, mobilní rozhlas, sociální sítě

 1. zabezpečuje práce spojené s vydáváním Vítkovského zpravodaje, zajišťuje podklady pro jednání redakční rady;

 2. zajišťuje vyhlašování zpráv městským rozhlasem;

 3. zajišťuje zveřejňování zpráv prostřednictvím mobilního rozhlasu a sociálních sítí;

 4. vyvěšuje materiály města na informativní tabule a plakátovací plochy ve Vítkově a místních částech;

 5. vyvěšuje materiály na informační tabule na náměstí Jana Zajíce (bývalé úřední desky);

 6. vyvěšuje prapory na budově MěÚ č.p. 7 dle zákona o užívání státních symbolů České republiky.

 

úsek vedení úřední desky

 1. zveřejňuje listiny na úřední desce.

 

úsek správy objektu knihovny a NS Dědictví břidlice

 1. běžná údržba a opravy knihovny;

 2. péče o majetek a vybavení knihovny;

 3. uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor knihovny;

 4. pečuje o mobiliář NS Dědictví břidlice.

 

úsek zajišťování kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí v rámci oddělení vnějších vztahů a propagace (knihovna, Zdravé město, MA21, Senior Point, mezinárodní spolupráce)

 1. pořádá kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, besedy, přednášky, workshopy, osvětové akce a kurzy;

 2. pořádá akce podporující celoživotní vzdělávání;

 3. připravuje a pořádá sportovní a turistické akce;

 4. sjednává vystoupení profesionálních umělců v rámci akcí připravovaných oddělením vnějších vztahů a propagace;

 5. spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci;

 

úsek propagace města a rozvoj cestovního ruchu, provoz Informačního centra

 1. zabezpečuje provoz informačního centra pro občany a turisty;

 2. prezentuje město na výstavách cestovního ruchu a veletrzích;

 3. vydává propagační materiály města;

 4. zajišťuje prodej propagačních materiálů a suvenýrů dle aktuální nabídky;

 5. zajišťuje prodej vstupenek dle aktuální nabídky

 6. aktualizuje mobilní průvodce a jiná informační zařízení turistického ruchu;

 7. podílí se na propagaci turistického regionu Opavské Slezsko a Moravskoslezského kraje;

 8. podílí se na budování, údržbě a aktualizaci naučných stezek a zařízení cestovního ruchu na Vítkovsku, které jsou ve vlastnictví města.

 

úsek vedení kronik

 1. zabezpečuje vedení městských kronik;

 2. zajišťuje nahlížení do kronik.

 

úsek mezinárodní spolupráce a spolupráce partnerských měst

 1. organizuje činnosti spojené s akcemi pořádanými ve spolupráci s družebními zahraničními obcemi;

 2. spolupracuje s organizacemi, institucemi a spolky zahraničních partnerů;

 3. připravuje a realizuje akce v rámci mezinárodní spolupráce.

 

úsek Zdravého města, místní Agendy 21 a strategického rozvoje města

 1. koordinuje činnosti spojené s filozofií Zdravého města Vítkova (participativní rozpočet, kampaně a osvětové akce apod.)

 2. připravuje, pořádá, koordinuje veřejná projednání;

 3. připravuje a pořádá Fórum Zdravého města;

 4. koordinuje činnosti města v rámci MA21;

 5. připravuje pravidelné aktualizace strategických dokumentů města.

 

všeobecně

1. podílí se v rámci své činnosti na zajištění účasti města v grantových programech vyhlašovaných ministerstvy, Evropskou unií apod.;

2. připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;

3. disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu oddělení vnějších vztahů a propagace.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a městskou policii při zabezpečování akcí;

Spolupracuje s SBF, která spravuje budovu knihovny.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

Spolupracuje při zabezpečování své činnosti se spolky a organizacemi.

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Oddělení vnějších vztahů a propagace zabezpečuje organizačně technické práce související s činností:

 • komise letopisecké;
 • komise pro místní Agendu 21 a aktivity Zdravého města.

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

-

 

8. Přestupky a správní delikty, které oddělení projednává v I. stupni

neprojednává

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 9.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města: není vymezena

Obecně závazné vyhlášky: není vymezena

 

Adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901, Vítkov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Telefon: +420 556 312 253 Telefon: +420 737 238 728

Osoby

Daniela Olbertová

Vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace

Jan Dušek

Webmaster, Vítkovský zpravodaj

Radek Paršo

Referent oddělení

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:962
TÝDEN:5310
CELKEM:3044129

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

19.7.2024 22:07

Aktuální teplota:

18.9 °C

Vlhkost:

67.6 %

Rosný bod:

12.8 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov