Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Tajemnice úřadu

Ing. Šárka Petrtýlová

Ing. Šárka Petrtýlová

Telefon:

+420 556 312 203

Mobil:

+420 724 183 263

E-mail:

tajemnik@vitkov.info

 

petrtylova@vitkov.info 

 

Tajemnici jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Tajemnice je zaměstnancem Města Vítkova. Je nadřízená všem zaměstnancům Města Vítkova, zařazených do MěÚ a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Tajemnice při výkonu své funkce:

1. Zodpovídá za účinnou organizaci práce odborů městského úřadu, o plynulý chod jejich práce a součinnost při plnění úkolů. Prostřednictvím zaměstnanců MěÚ zajišťuje plnění usnesení RM a ZM. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Města Vítkova, zařazených do MěÚ.

2. Tvoří koncepci rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy Městského úřadu obce s rozšířenou působností.

3. Zpracovává návrhy na zdokonalení řídících informačních systémů, vydává spisový a skartační řád a pracovní řád městského úřadu a vnitřní předpisy městského úřadu, pokud je nevydává rada města.

4. Je oprávněna, v případě změny právních předpisů, které ukládají nové úkoly městskému úřadu, do doby změny organizačního řádu, určit odbor, příslušný k plnění těchto úkolů.

5. Uzavírá z pozice zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací.

6. Zpracovává roční plán mzdových prostředků. V souladu s příslušnými předpisy zařazuje zaměstnance dle katalogu prací do platových tříd, přiznává platy a rozhoduje o vyčlenění finančních prostředků pro odměňování. Zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců. Jmenuje vedoucí úředníky.

7. Je předsedou správní rady Fondu zaměstnavatele a zodpovídá za dodržování zásad hospodaření s fondem.

8. Zodpovídá za personální obsazení MěÚ.

9. Zúčastňuje se jednání RM a ZM s hlasem poradním.

10. Předkládá orgánům města návrhy a materiály zpracované odborem vnitřní správy kromě úseku krizového řízení, odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem, odborem dopravy a zprávy o činnosti odborů a oddělení a ostatních materiálů, týkajících se přenesené působnosti. V samostatné působnosti předkládá návrhy, vyplývající z organizace chodu úřadu, hodnocení činnosti odborů či vnitřních předpisů;

11. Koordinuje chod odboru vnitřní správy a sekretariátu, zabezpečuje a řídí personální činnosti, zahrnující především personální práci, odbornou přípravu a sociální rozvoj.

12. Připravuje návrh plánu práce rady a zastupitelstva města.

13. Z činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědná starostovi.

14. Dbá na zdokonalování materiálně technického vybavení MěÚ, odpovídajícího potřebám zkvalitňování řídících a správních úkonů.

15. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.

16. Svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů, koordinuje spolupráci odborů městského úřadu, rozhoduje o řešení případných sporů mezi odbory při zabezpečování pracovních úkolů.

17. Jmenuje a odvolává předsedu a ostatní členy výběrové komise pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka.

18. Monitoruje aktuální legislativy a seznamuje úřad s jejími východisky.

19. Stanovuje, kteří úředníci jsou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oprávněnými úředními osobami a rozsah jejich oprávnění.

20. Je oprávněnou úřední osobou při výkonu své působnosti, pokud je v příslušné věci dána působnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

21. Dle § 14a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, provádí zápis do registru oznámení.

22. Tajemnice je odpovědnou osobou podle § 2 písm. e) bod 11 zákona č. 412/2005  Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů. Úkoly vyplývající z tohoto zákona plní prostřednictvím jmenovaného bezpečnostního ředitele (§ 71 zákona č. 412/2005 Sb.).

23. Za Město Vítkov vítá děti do svazku Města Vítkova.

24. Na základě požadavků a upozornění vedoucích zaměstnanců v souladu s platnou legislativou včetně platných směrnic pověřuje oprávněné úřední osoby k úkonům, vyplývajícím z konkrétního zákona či směrnice.

25.Zřizuje skartační komise, včetně jmenování jejich členů, za účelem likvidace neplatných, poškozených a znehodnocených dokladů a tiskopisů.

26. Tajemnici se oznamují skutečnosti, nasvědčující vyloučení vedoucích odborů z projednávání a rozhodování věcí ve správním řízení. Tajemnice rozhoduje o vyloučení vedoucího odboru městského úřadu z projednávání a rozhodování věcí a činí opatření potřebná k zajištění dalšího řízení.

27. Je oprávněna uzavírat pracovní poměry nad rámec celkového počtu zaměstnanců stanovených radou města

  1. v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pracovní poměry na dobu určitou, je-li pro to důvod, spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka;

  2. pracovněprávní vztahy na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající

  1. v potřebě nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance;

  2. ve výjimečných případech v potřebě zajistit plnění úkolů uložených městskému úřadu, pokud je výkon práce v pracovním poměru pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný;

  3. ve výjimečných případech v potřebě zajistit zapracování a předání agendy novému zaměstnanci dosavadním zaměstnancem (tzv. souběh), maximálně však na dobu 3 měsíců, a to i nad rámec celkového počtu zaměstnanců stanovené radou města.

Adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901, Vítkov

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:462
TÝDEN:7230
CELKEM:2988901

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 11:05

Aktuální teplota:

20.7 °C

Vlhkost:

59.0 %

Rosný bod:

12.4 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov