Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor dopravy

1. Postavení a základní úloha odboru

Odbor dopravy řeší věci týkající se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel. Je příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol, taxislužeb a stanic měření emisí. Řeší dopravní přestupky v daném regionu.

 

2. Členění odboru

 • úsek autoškol a zkušebního komisaře, taxislužeb a stanic měření emisí
 • úsek registrů řidičských oprávnění
 • úsek registrů silničních vozidel
 • úsek dopravních přestupků

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb - oddělení dopravy.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Městskou policii ve Vítkově.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Policií České republiky.

 

6.  Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

není vymezen

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek autoškol a zkušebního komisaře

 1. zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;

 2. vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí;

 3. vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání;

 4. plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby;

 5. plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic emisí;

 6. podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro provozovatele stanic měření emisí, dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

úsek registrů řidičských oprávnění

 1. zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel;

 2. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;

 3. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení;

 4. vydává paměťové karty řidiče pro systém digitálního tachografu.

úsek registrů silničních vozidel

 1. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru;

 2. vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru;

 3. vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla;

 4. vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla;

 5. rozhoduje o vyřazení silničního a zvláštního vozidla z provozu;

 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla;

 7. přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a vydává tabulku s registrační značkou;

 8. provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla;

 9. provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel;

 10. provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel.

úsek dopravních přestupků.

 1. projednává dopravní přestupky ve správním řízení;

 2. provádí na úseku přestupků konzultace se soudy, státními zastupitelstvími, soudními znalci a Policií ČR;

 3. projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla;

 4. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení  motorových vozidel;

 5. rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 1. Přestupky podle ustanovení § 34e) odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v oblasti taxislužby;

 2. Přestupky fyzických osob podle ustanovení § 125c,  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení §125d a přestupky provozovatele vozidla podle ustanovení §125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 3. Přestupky podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. a) až g), i) až l), r) a t), § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až p) a r) a § 83a odst. 3 a 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 4. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 5. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů;

 6. Přestupky fyzických osob podle ustanovení § 42a a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 8.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

 • Nařízení města: není vymezena
 • Obecně závazné vyhlášky: není vymezena

 

Osoby

Bc. Zdeněk Adamec

vedoucí odboru dopravy

Petr Anders

technické průkazy

Ing. Petra Dubová

dopravní přestupky

Mgr. Eliška Morkesová

dopravní přestupky

Mgr. Ivana Rosecká

dopravní přestupky

Mgr. Bc. Martin Tihelka

dopravní přestupky

Gabriela Vránová

řidičské průkazy

Bc. Vladimír Židek

technické průkazy

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:487
TÝDEN:3484
CELKEM:2908515

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28 29 1
2 3

Aktuální teplota

23.2.2024 15:48

Aktuální teplota:

6,8 °C

Vlhkost:

89,8 %

Rosný bod:

5,2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov